NCM E.03.06:2020

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/08/2020

Data punerii in aplicare

14/08/2020

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

106

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 142 din 03.08.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 205-211, art. 704), cu aplicare din 14.08.2020.

Grupa

E03

Inlocuiește

ВСН 13-94

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentului normativ se referă la proiectarea construcţiilor şi reconstrucţia clădirilor şi edificiilor pentru întreprinderile industriei uşoare de producere a alcoolului etilic, cogniacurilor şi băuturilor distilate şi sunt obligatorii pentru toate organizaţiile şi întreprinderile, care proiectează hale de producere cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate, ateliere, secţii, sectoare, precum şi pentru organizaţiile cu domeniu în exploatarea şi elaborarea utilajului pentru întreprinderile industriei uşoare.

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C E(01-03)

A fost înlocuit de

Ediție

2020

Normativul de baza

Referințe normative

NCM А.08.02:2014; NCM C.01.08:2016; NCM C.02.02:2015; NCM C.02.04:2006; NCM C.04.02:2017; NCM E.03.02-2014; NCM E.03.03-2003; NCM E.03.04:2014; NCM E.03.05-2004; NCM G.01.01:2016; NCM G.01.03:2016; NCM G.02.01:2017; NCM G.03.03:2015; NCM G.05.01-2014; NRS 35-03-67:2004; NRS 35-03-95-2000; NRS 35-05-43:2002; RG 35-01-68:2005; RG 35-05-44-2005; RT DSE 1.01-2005; СНиП 3.05.05-84; СНиП 2.04.05-91; GOST 12.1.010-76; SM SR EN ISO 4589-3:2013; SM GOST R 12.4.026:2006; ВСН 64-86; ВСН 97-83; ВСН 370-93; ПУЭ РД 34.21.122-87;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

67.020.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 142 din 03.08.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 205-211, art. 704), cu aplicare din 14.08.2020.
Clasificare

Grupa

E03

Inlocuiește

ВСН 13-94

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentului normativ se referă la proiectarea construcţiilor şi reconstrucţia clădirilor şi edificiilor pentru întreprinderile industriei uşoare de producere a alcoolului etilic, cogniacurilor şi băuturilor distilate şi sunt obligatorii pentru toate organizaţiile şi întreprinderile, care proiectează hale de producere cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate, ateliere, secţii, sectoare, precum şi pentru organizaţiile cu domeniu în exploatarea şi elaborarea utilajului pentru întreprinderile industriei uşoare.
Emitent

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C E(01-03)
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2020

Normativul de baza

Referințe normative

NCM А.08.02:2014; NCM C.01.08:2016; NCM C.02.02:2015; NCM C.02.04:2006; NCM C.04.02:2017; NCM E.03.02-2014; NCM E.03.03-2003; NCM E.03.04:2014; NCM E.03.05-2004; NCM G.01.01:2016; NCM G.01.03:2016; NCM G.02.01:2017; NCM G.03.03:2015; NCM G.05.01-2014; NRS 35-03-67:2004; NRS 35-03-95-2000; NRS 35-05-43:2002; RG 35-01-68:2005; RG 35-05-44-2005; RT DSE 1.01-2005; СНиП 3.05.05-84; СНиП 2.04.05-91; GOST 12.1.010-76; SM SR EN ISO 4589-3:2013; SM GOST R 12.4.026:2006; ВСН 64-86; ВСН 97-83; ВСН 370-93; ПУЭ РД 34.21.122-87;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

67.020.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

106

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/08/2020

Data punerii in aplicare

14/08/2020

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

106

Clasificare normativ

NCM