NCM E.04.02:2014

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

29/12/2014

Data punerii in aplicare

01/07/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

52

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Con-strucţiilor nr. 199 din 29 decembrie 2014, cu aplicare din 01 iunie 2015.

Grupa

E04

Inlocuiește

NCM E.04.02-2006

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentele norme și reguli în construcţii stabilesc condițiile obligatorii, care trebuie îndeplinite la pro-iectarea, construirea şi exploatarea clădirilor de producere, de locuit și publice, la sistematizarea şi construcţia localităţilor urbane și rurale, cu scopul protecţiei contra zgomotului şi asigurării parametrilor normativi a mediului acustic în aceste clădiri pe teritoriile adiacente la ele şi în zonele de recreere.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C E.01

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.07-01-89; CP C.04.01-2015; МСП 2.04-102-2005; ГОСТ 12.1.023-80; SM GOST 17187:2012; CI 61672-1:2002; ГОСТ 27296-87; GOST 31 691-2001; ISO 4871:1996; SM SR EN ISO 4871:2011; SM SR ISO 9613.2:2013; GOST 31 295.2-2005; ISO 9613.2:1996;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.120.20
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Con-strucţiilor nr. 199 din 29 decembrie 2014, cu aplicare din 01 iunie 2015.
Clasificare

Grupa

E04

Inlocuiește

NCM E.04.02-2006

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentele norme și reguli în construcţii stabilesc condițiile obligatorii, care trebuie îndeplinite la pro-iectarea, construirea şi exploatarea clădirilor de producere, de locuit și publice, la sistematizarea şi construcţia localităţilor urbane și rurale, cu scopul protecţiei contra zgomotului şi asigurării parametrilor normativi a mediului acustic în aceste clădiri pe teritoriile adiacente la ele şi în zonele de recreere.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C E.01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.07-01-89; CP C.04.01-2015; МСП 2.04-102-2005; ГОСТ 12.1.023-80; SM GOST 17187:2012; CI 61672-1:2002; ГОСТ 27296-87; GOST 31 691-2001; ISO 4871:1996; SM SR EN ISO 4871:2011; SM SR ISO 9613.2:2013; GOST 31 295.2-2005; ISO 9613.2:1996;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.120.20

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

52

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic