NCM E.04.04:2016

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

16/12/2016

Data punerii in aplicare

01/07/2017

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

166

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcțiilor nr. 153 din 16 decembrie 2016 (Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.478-490), cu aplicare din 01 iulie 2017.

Grupa

E04

Inlocuiește

СНиП 2.03.11-85

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ în construcții (în continuare – Normativ) se referă la proiectarea protecției anticorozive a elementelor de construcții din beton, beton armat, oţel, aluminiu, lemn, roci naturale şi azbociment, a clădirilor şi instalațiilor supuse acțiunii mediilor agresive cu temperatura de la minus 30° C până la plus 50° C.

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM E.03.02-2015 ;NCM E.04.01-2006 ;NCM F.02.02-2006 ;NCM F.05.01-2007 ;CНиП 2.01.01-82 ;CP E.04.03-2005 ;CP E.04.04-2005 ;RT DSE 1.01-2005 ;SM SR EN 196-2:2016 ;SM SR EN 197-1:2014 ;SM SR EN 197-2:2014 ;SM SR EN 206:2016 ;SM EN 934-2÷A1:2014 (E) ;SM SR EN 12620+A1:2010 ;SM SR EN 13577:2011 ;SM SR ISO 7150-1:2005 ;SM SR EN ISO 7980:2012 ;SM 250:2004 ;GOST 10060.0-95 ;GOST 12730.5-84 ;SM GOST 18124:2014 ;SM GOST 30515-2008 ;SM GOST 31108-2008 ;SM GOST 31383-2010 ;SM GOST 31384-2010 ;GOST 9.032-74* ;GOST 9.101-2002 ;GOST 9.304-87 ;GOST 9.307-89 ;GOST 9.401-91 ;GOST 9.402-2004 ;GOST 9.602- 2005 ;GOST 9.903-81 ;GOST 12.3.002-75* ;GOST 12.3.005-75* ;GOST 969-91 ;GOST 1510-84 ;GOST 2140-81* ;GOST 5781-82 ;GOST 7372-79* ;GOST 8267-93 ;GOST 8269.0-97 ;GOST 8736-93 ;GOST 9463-88 ;GOST 9757-90 ;GOST 9825-73 ;GOST 10060.0-95 ;GOST 10060.1-95 ;GOST 10060.2-95 ;GOST 10060.3-95 ;GOST 10178-85 ;GOST 10884-94 ;GOST 14918-80 ;GOST 22263-76* ;GOST 22266-94 ;GOST 23732-79 ;GOST 24524-80 ;GOST 26633-91 ;GOST 30340-95

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcțiilor nr. 153 din 16 decembrie 2016 (Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.478-490), cu aplicare din 01 iulie 2017.
Clasificare

Grupa

E04

Inlocuiește

СНиП 2.03.11-85

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ în construcții (în continuare – Normativ) se referă la proiectarea protecției anticorozive a elementelor de construcții din beton, beton armat, oţel, aluminiu, lemn, roci naturale şi azbociment, a clădirilor şi instalațiilor supuse acțiunii mediilor agresive cu temperatura de la minus 30° C până la plus 50° C.
Emitent

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM E.03.02-2015 ;NCM E.04.01-2006 ;NCM F.02.02-2006 ;NCM F.05.01-2007 ;CНиП 2.01.01-82 ;CP E.04.03-2005 ;CP E.04.04-2005 ;RT DSE 1.01-2005 ;SM SR EN 196-2:2016 ;SM SR EN 197-1:2014 ;SM SR EN 197-2:2014 ;SM SR EN 206:2016 ;SM EN 934-2÷A1:2014 (E) ;SM SR EN 12620+A1:2010 ;SM SR EN 13577:2011 ;SM SR ISO 7150-1:2005 ;SM SR EN ISO 7980:2012 ;SM 250:2004 ;GOST 10060.0-95 ;GOST 12730.5-84 ;SM GOST 18124:2014 ;SM GOST 30515-2008 ;SM GOST 31108-2008 ;SM GOST 31383-2010 ;SM GOST 31384-2010 ;GOST 9.032-74* ;GOST 9.101-2002 ;GOST 9.304-87 ;GOST 9.307-89 ;GOST 9.401-91 ;GOST 9.402-2004 ;GOST 9.602- 2005 ;GOST 9.903-81 ;GOST 12.3.002-75* ;GOST 12.3.005-75* ;GOST 969-91 ;GOST 1510-84 ;GOST 2140-81* ;GOST 5781-82 ;GOST 7372-79* ;GOST 8267-93 ;GOST 8269.0-97 ;GOST 8736-93 ;GOST 9463-88 ;GOST 9757-90 ;GOST 9825-73 ;GOST 10060.0-95 ;GOST 10060.1-95 ;GOST 10060.2-95 ;GOST 10060.3-95 ;GOST 10178-85 ;GOST 10884-94 ;GOST 14918-80 ;GOST 22263-76* ;GOST 22266-94 ;GOST 23732-79 ;GOST 24524-80 ;GOST 26633-91 ;GOST 30340-95

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

166

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

16/12/2016

Data punerii in aplicare

01/07/2017

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

166

Clasificare normativ

NCM