NCM F.01.03-2009

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

28/04/2009

Data punerii in aplicare

01/07/2009

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

109

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministrul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova prin ordinul nr.62 din 28 aprilie 2009, cu aplicare din 01 iulie 2009.

Grupa

F01

Inlocuiește

СНиП 3-02.01-87

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentele instrucţiuni stabilesc procedura de identificare a zonelor localităţilor afectate de procesele geologice periculoase provocate de aluvecări de teren, inundaţii, precum şi în urma acţiunilor seismice provocate de un eventual cutremur de pămînt.

Elaboratorul

Dr. ing. A. Isac, dr.ing. O. Cucu, dr.ing. V. Polcanov, ing. T. Axenti, ing. V. Popovschi

Organul care a aprobat

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale

Comitet

CT-C F.01

A fost înlocuit de

Ediție

2009

Normativul de baza

Referințe normative

NCM F.02.03-2005;СНиП 2.02.01-83 ;СНиП 2.02.05-85 ;СНиП 3.01.01-85*;СНиП 3.01.03-84 ;СНиП III-4-80*;СНиП 3.03.01-87 ;СНиП II-23-81*;СНиП 1.02.07-87 ;ГОСТ 22733-2002 ;ГОСТ 19912-2001 ;ГОСТ 23061-90 ;ГОСТ 17.5.3.05-84;ГОСТ 17.4.3.02-85;ГОСТ 17.5.3.06-85;ГОСТ 17.5.3.04-83;ГОСТ 18321-73;ГОСТ 16504-81;ГОСТ 5180-84

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministrul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova prin ordinul nr.62 din 28 aprilie 2009, cu aplicare din 01 iulie 2009.
Clasificare

Grupa

F01

Inlocuiește

СНиП 3-02.01-87

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentele instrucţiuni stabilesc procedura de identificare a zonelor localităţilor afectate de procesele geologice periculoase provocate de aluvecări de teren, inundaţii, precum şi în urma acţiunilor seismice provocate de un eventual cutremur de pămînt.
Emitent

Elaboratorul

Dr. ing. A. Isac, dr.ing. O. Cucu, dr.ing. V. Polcanov, ing. T. Axenti, ing. V. Popovschi

Organul care a aprobat

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale

Comitet

CT-C F.01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2009

Normativul de baza

Referințe normative

NCM F.02.03-2005;СНиП 2.02.01-83 ;СНиП 2.02.05-85 ;СНиП 3.01.01-85*;СНиП 3.01.03-84 ;СНиП III-4-80*;СНиП 3.03.01-87 ;СНиП II-23-81*;СНиП 1.02.07-87 ;ГОСТ 22733-2002 ;ГОСТ 19912-2001 ;ГОСТ 23061-90 ;ГОСТ 17.5.3.05-84;ГОСТ 17.4.3.02-85;ГОСТ 17.5.3.06-85;ГОСТ 17.5.3.04-83;ГОСТ 18321-73;ГОСТ 16504-81;ГОСТ 5180-84

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

109

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

28/04/2009

Data punerii in aplicare

01/07/2009

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

109

Clasificare normativ

NCM