NCM F.02.03-2005

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

06/01/2005

Data punerii in aplicare

01/01/2005

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

73

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Departamentul Construcţiilor si Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova prin ordinul nr.06 din 06 ianuarie 2005, cu aplicare din 01 ianuarie 2005

Grupa

F02

Inlocuiește

СНиП 3.03.01-87 compartimentul 2

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ se referă la construcţiile de locuinţe şi social-culturale, precum şi la construcţiile industriale şl agrozootehnice cu pereţi din zidărie armată sau nearmată.

Elaboratorul

Dr. ing. A. Isac, ing. T. Axenti, Dr. ing. O. Cazacu, ing. V. Ungureanu, ing. V. Plămădeală.

Organul care a aprobat

Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C F.02

A fost înlocuit de

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

NCM G.04.02-99; СНиП 2.01.07-85; СНиП 3.01.01-85*; СНиП 3.09.01-85; СНиП 3.03.01-87; СНиП 2.03.11-85; SM 250.2004; ГОСТ 14098-91; ГОСТ 10268-80; ГОСТ 25192-82; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 25820-83; ГОСТ 10181.0-81; ГОСТ 10181.4-81; ГОСТ 27006-86; ГОСТ 10180-90; ГОСТ 18105-86; ГОСТ 23732-79; ГОСТ 26873-86; ГОСТ 8267-82; ГОСТ 10260-82; ГОСТ 8736-93; ГОСТ 9757-90; ГОСТ 9758-86; ГОСТ 9759-83; ГОСТ 22236-85; ГОСТ 22237-85; ГОСТ 23464-79; ГОСТ 10178-85; ГОСТ 969-91; ГОСТ 22266-94; ГОСТ 24211-91; ГОСТ 25346-89; ГОСТ 25347-82; ГОСТ 18242-72; ГОСТ 23478-79

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.080.40.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Departamentul Construcţiilor si Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova prin ordinul nr.06 din 06 ianuarie 2005, cu aplicare din 01 ianuarie 2005
Clasificare

Grupa

F02

Inlocuiește

СНиП 3.03.01-87 compartimentul 2

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ se referă la construcţiile de locuinţe şi social-culturale, precum şi la construcţiile industriale şl agrozootehnice cu pereţi din zidărie armată sau nearmată.
Emitent

Elaboratorul

Dr. ing. A. Isac, ing. T. Axenti, Dr. ing. O. Cazacu, ing. V. Ungureanu, ing. V. Plămădeală.

Organul care a aprobat

Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C F.02
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

NCM G.04.02-99; СНиП 2.01.07-85; СНиП 3.01.01-85*; СНиП 3.09.01-85; СНиП 3.03.01-87; СНиП 2.03.11-85; SM 250.2004; ГОСТ 14098-91; ГОСТ 10268-80; ГОСТ 25192-82; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 25820-83; ГОСТ 10181.0-81; ГОСТ 10181.4-81; ГОСТ 27006-86; ГОСТ 10180-90; ГОСТ 18105-86; ГОСТ 23732-79; ГОСТ 26873-86; ГОСТ 8267-82; ГОСТ 10260-82; ГОСТ 8736-93; ГОСТ 9757-90; ГОСТ 9758-86; ГОСТ 9759-83; ГОСТ 22236-85; ГОСТ 22237-85; ГОСТ 23464-79; ГОСТ 10178-85; ГОСТ 969-91; ГОСТ 22266-94; ГОСТ 24211-91; ГОСТ 25346-89; ГОСТ 25347-82; ГОСТ 18242-72; ГОСТ 23478-79

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.080.40.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

73

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

06/01/2005

Data punerii in aplicare

01/01/2005

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

73

Clasificare normativ

NCM

Cuvinte cheie