NCM F.02.04-2007

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

01/08/2007

Data punerii in aplicare

01/09/2008

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

43

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Directorul general al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova prin ordinul nr.32 din 01 august 2008, cu aplicare din 01 septembrie 2008.

Grupa

F02

Inlocuiește

СНиП 3.09.01-85

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ stabileşte condiţiile tehnice generale de calitate care trebuie respectate la fabricarea, controlul calităţii şi recepţia elementelor prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat cu agregate grele, uşoare şi fine, destinate pentru construcţii de locuit, civile, industriale, agroindustriale, hidritehnice, de transport şi alte tipuri de construcţii

Elaboratorul

Dr. ing. A.Isac, dr. hab. I. Rusu, ing. T. Axenti, ing. I. Angheluța

Organul care a aprobat

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale

Comitet

CT-C F.02

A fost înlocuit de

Ediție

2007

Normativul de baza

Referințe normative

NCM F.02.02-2006; NCM F.02.03-2005; СНиП 2.01.07-85; СНиП II-4-79; СНиП 2.03.11-85; СНиП 3.01.01-85; СНиП 3.03.01-87; СНиП III-4-80; СНиП 5.01.23-83; ГОСТ 12.0.004-90 ГОСТ; 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.004-91; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.077-76; ГОСТ 12.1.011-78; ГОСТ 12.1.012-90; ГОСТ 12.1.013-85Е; ГОСТ 12.1.014-84; ГОСТ 12.1.019-79; ГОСТ 12.1.041-83; ГОСТ 12.3.002-75; ГОСТ 12.3.009-76; ГОСТ 12.4.009-83; ГОСТ 12.4.021-75; ГОСТ 965-89; ГОСТ 5781-82; ГОСТ 6727-80; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 8267-93; ГОСТ 9757-90; ГОСТ 10178-85;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.080.40
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Directorul general al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova prin ordinul nr.32 din 01 august 2008, cu aplicare din 01 septembrie 2008.
Clasificare

Grupa

F02

Inlocuiește

СНиП 3.09.01-85

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ stabileşte condiţiile tehnice generale de calitate care trebuie respectate la fabricarea, controlul calităţii şi recepţia elementelor prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat cu agregate grele, uşoare şi fine, destinate pentru construcţii de locuit, civile, industriale, agroindustriale, hidritehnice, de transport şi alte tipuri de construcţii
Emitent

Elaboratorul

Dr. ing. A.Isac, dr. hab. I. Rusu, ing. T. Axenti, ing. I. Angheluța

Organul care a aprobat

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale

Comitet

CT-C F.02
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2007

Normativul de baza

Referințe normative

NCM F.02.02-2006; NCM F.02.03-2005; СНиП 2.01.07-85; СНиП II-4-79; СНиП 2.03.11-85; СНиП 3.01.01-85; СНиП 3.03.01-87; СНиП III-4-80; СНиП 5.01.23-83; ГОСТ 12.0.004-90 ГОСТ; 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.004-91; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.077-76; ГОСТ 12.1.011-78; ГОСТ 12.1.012-90; ГОСТ 12.1.013-85Е; ГОСТ 12.1.014-84; ГОСТ 12.1.019-79; ГОСТ 12.1.041-83; ГОСТ 12.3.002-75; ГОСТ 12.3.009-76; ГОСТ 12.4.009-83; ГОСТ 12.4.021-75; ГОСТ 965-89; ГОСТ 5781-82; ГОСТ 6727-80; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 8267-93; ГОСТ 9757-90; ГОСТ 10178-85;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.080.40

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

43

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

01/08/2007

Data punerii in aplicare

01/09/2008

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

43

Clasificare normativ

NCM