NCM F.03.03-2004

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/12/2003

Data punerii in aplicare

01/01/2004

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

34

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Prim-viceministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului prin ordinul nr. 262 din 3 decembrie 2003, cu aplicare din 01 ianuarie 2004.

Grupa

F03

Inlocuiește

СНиП 3.03.01-87 compartimentul 7

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ stabileşte prevederile de execuţie a lucrărilor de zidărie din blocuri mici sau mari din calcar, blocuri mari compuse din cărămidă şi piatră de formă regulată , piatră brută din rocă dură, cărămidă arsă şi silicocalcară, precum şi blocuri artificiale pline din beton uşor sau din deşeuri industriale, care corespund condiţiilor din standardele şi prescripţiile tehnice de produs, care stabilesc domeniul de aplicare a acestor materiale.

Elaboratorul

Centrul Republican de Cercetare și Reglementări în Construcții ”CERCON”.

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C F.03

A fost înlocuit de

Ediție

2004

Normativul de baza

Referințe normative

NCM F.03.02-99; NCM G.04.02-99; СНиП 2.03.11-85; ГОСТ 4001-84; SP MD 91-26-012:2000; ГОСТ 530-95; ГОСТ 379-95; ГОСТ 6133-84; SP MD 91-26-015:2000; ГОСТ 9480-89; ГОСТ 7473-94 СН 290-74; ГОСТ 23732-79; ГОСТ 5802-86; ГОСТ 27006-86; ГОСТ 28013-89; ГОСТ 24992-81; ГОСТ 8736-93; ГОСТ 24992-81; ГОСТ 28013-89

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.080.30
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Prim-viceministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului prin ordinul nr. 262 din 3 decembrie 2003, cu aplicare din 01 ianuarie 2004.
Clasificare

Grupa

F03

Inlocuiește

СНиП 3.03.01-87 compartimentul 7

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ stabileşte prevederile de execuţie a lucrărilor de zidărie din blocuri mici sau mari din calcar, blocuri mari compuse din cărămidă şi piatră de formă regulată , piatră brută din rocă dură, cărămidă arsă şi silicocalcară, precum şi blocuri artificiale pline din beton uşor sau din deşeuri industriale, care corespund condiţiilor din standardele şi prescripţiile tehnice de produs, care stabilesc domeniul de aplicare a acestor materiale.
Emitent

Elaboratorul

Centrul Republican de Cercetare și Reglementări în Construcții ”CERCON”.

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C F.03
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2004

Normativul de baza

Referințe normative

NCM F.03.02-99; NCM G.04.02-99; СНиП 2.03.11-85; ГОСТ 4001-84; SP MD 91-26-012:2000; ГОСТ 530-95; ГОСТ 379-95; ГОСТ 6133-84; SP MD 91-26-015:2000; ГОСТ 9480-89; ГОСТ 7473-94 СН 290-74; ГОСТ 23732-79; ГОСТ 5802-86; ГОСТ 27006-86; ГОСТ 28013-89; ГОСТ 24992-81; ГОСТ 8736-93; ГОСТ 24992-81; ГОСТ 28013-89

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.080.30

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

34

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/12/2003

Data punerii in aplicare

01/01/2004

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

34

Clasificare normativ

NCM