NCM G.01.02:2015

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

05/05/2015

Data punerii in aplicare

01/07/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

151

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 45 din 05 mai 2015, cu aplicare din 01 iulie 2015.

Grupa

G01

Inlocuiește

ВСН 59-88

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ trebuie respectat la proiectarea şi montarea instalaţiilor electrice ale clădirilor locative şi sociale nou construite şi reconstruite.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 08

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.01.04-2005; NCM C.04.02-2015; NCM E.03.02-2014; NCM E.03.05-2004; NCM G.04.04-2012; NCM G.04.10-2009; СНиП 2.08.01-89; СНиП 2.08.02-89; СНиП 3.05.06-85; CP C.04.04-2012; РД 34.21.122-2003ПУЭ; SM SR EN 12464-1:2013SM CEI/TR 60755-2014(E); SM SR HD 60364-4-41:2012; SM SR HD 60364-7-701:2014; SM SR HD 384.4.46 S2:2013; GOST 12.1.030-81; GOST 12.1.038-82; GOST 12.2.007.0-75; GOST 9574-90; GOST 10434-82; GOST 14209-85; GOST 14254-96 (CEI 529-89); GOST 15543.1-89; EGOST 16617-87E; GOST 23110-84E; GOST 28249-93; GOST 30339-95; GOST 32144-2013 (EN 50160: 2010); GOST 50462-2009 (CEI 60446: 2007); GOST CEI 60081-2002; GOST CEI 60335-1-2008; GOST R 50571.3-2009 (CEI 60364-4-41: 2005); GOST R 50571.5.52-2011 (IEC 60364-5-52:2009); GOST R 50571.10-96 (CEI 364-5-54-80); GOST R 50571.11-96 (CEI 364-7-701-84); GOST R 50571.12-96 (CEI 364-7-703-84); GOST R 50571.13-96 (CEI 364-7-706-83); GOST R 50571-28-2006 (CEI 60364-7-710:2002); GOST R 51732-2001; GOST R 53315-2009; GOST R 53316-2009NRC 35-03-60:2003;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 45 din 05 mai 2015, cu aplicare din 01 iulie 2015.
Clasificare

Grupa

G01

Inlocuiește

ВСН 59-88

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ trebuie respectat la proiectarea şi montarea instalaţiilor electrice ale clădirilor locative şi sociale nou construite şi reconstruite.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 08
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.01.04-2005; NCM C.04.02-2015; NCM E.03.02-2014; NCM E.03.05-2004; NCM G.04.04-2012; NCM G.04.10-2009; СНиП 2.08.01-89; СНиП 2.08.02-89; СНиП 3.05.06-85; CP C.04.04-2012; РД 34.21.122-2003ПУЭ; SM SR EN 12464-1:2013SM CEI/TR 60755-2014(E); SM SR HD 60364-4-41:2012; SM SR HD 60364-7-701:2014; SM SR HD 384.4.46 S2:2013; GOST 12.1.030-81; GOST 12.1.038-82; GOST 12.2.007.0-75; GOST 9574-90; GOST 10434-82; GOST 14209-85; GOST 14254-96 (CEI 529-89); GOST 15543.1-89; EGOST 16617-87E; GOST 23110-84E; GOST 28249-93; GOST 30339-95; GOST 32144-2013 (EN 50160: 2010); GOST 50462-2009 (CEI 60446: 2007); GOST CEI 60081-2002; GOST CEI 60335-1-2008; GOST R 50571.3-2009 (CEI 60364-4-41: 2005); GOST R 50571.5.52-2011 (IEC 60364-5-52:2009); GOST R 50571.10-96 (CEI 364-5-54-80); GOST R 50571.11-96 (CEI 364-7-701-84); GOST R 50571.12-96 (CEI 364-7-703-84); GOST R 50571.13-96 (CEI 364-7-706-83); GOST R 50571-28-2006 (CEI 60364-7-710:2002); GOST R 51732-2001; GOST R 53315-2009; GOST R 53316-2009NRC 35-03-60:2003;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

151

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

05/05/2015

Data punerii in aplicare

01/07/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

151

Clasificare normativ

NCM