NCM G.03.01:2012

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

15/04/2013

Data punerii in aplicare

01/07/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

68

Clasificare normativ

NCM

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr. 48 din 15 aprilie 2013, cu aplicare din 01 iulie 2013.

Grupa

G03

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ se va respecta la proiectarea instalaţiilor pasibile executării şi reconstrucţiei, ce vor dispune de capacităţi pînă la 5000 m3/zi, inclusiv şi a sistemelor de canalizare a localităţilor, sistemelor de canalizare exterioară a obiectelor de construire individuală, edificiilor şi obiectelor administrative şi sociale ce evacuează ape uzate, raportate la categoria social-menajeră.

Elaboratorul

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 09

A fost înlocuit de

NCM G.03.01:2017

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.02-2005. Instrucţiuni privind conţinutul principiile metodologice de elaborare avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului.; NCM C.02.02-2004. Сlădiri de producţie; NCM C.01.04-2005. Clădiri administrative. Norme de proiectare; NCM C.04.02-2005. Iluminatul natural şi artificial; NCM G.03.01-2012 pag. 2; NCM F.03.02-2005; Proiectarea clădirilor cu pereţi din zidărie.; SM 161 „Alimentaţie cu apă şi canalizăriTerminologia; СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах; СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение.Наружные сети и сооружения; СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения; СНиП 2.03.11-85; Защита строительных конструкций от коррозии; СНИП 2.02.01-83; Основания зданий и сооружений; СНиП 2.09.04-87; Административные и бытовые здания;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.140.
Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr. 48 din 15 aprilie 2013, cu aplicare din 01 iulie 2013.
Clasificare

Grupa

G03

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ se va respecta la proiectarea instalaţiilor pasibile executării şi reconstrucţiei, ce vor dispune de capacităţi pînă la 5000 m3/zi, inclusiv şi a sistemelor de canalizare a localităţilor, sistemelor de canalizare exterioară a obiectelor de construire individuală, edificiilor şi obiectelor administrative şi sociale ce evacuează ape uzate, raportate la categoria social-menajeră.
Emitent

Elaboratorul

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 09
Altele

A fost înlocuit de

NCM G.03.01:2017

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.02-2005. Instrucţiuni privind conţinutul principiile metodologice de elaborare avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului.; NCM C.02.02-2004. Сlădiri de producţie; NCM C.01.04-2005. Clădiri administrative. Norme de proiectare; NCM C.04.02-2005. Iluminatul natural şi artificial; NCM G.03.01-2012 pag. 2; NCM F.03.02-2005; Proiectarea clădirilor cu pereţi din zidărie.; SM 161 „Alimentaţie cu apă şi canalizăriTerminologia; СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах; СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение.Наружные сети и сооружения; СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения; СНиП 2.03.11-85; Защита строительных конструкций от коррозии; СНИП 2.02.01-83; Основания зданий и сооружений; СНиП 2.09.04-87; Административные и бытовые здания;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.140.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

68

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

15/04/2013

Data punerii in aplicare

01/07/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

68

Clasificare normativ

NCM