NCM G.03.01:2017

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

19/12/2017

Data punerii in aplicare

19/01/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

68

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 382 din 19 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 18-26, art. 44), cu aplicare din 19 ianuarie 2018.

Grupa

G03

Inlocuiește

NCM G.03.01:2012

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ este destinat pentru proiectarea stațiilor de epurare noi construite şi reconstruite, cu capacitatea de până la 5000 m3/zi, inclusiv a sistemelor de canalizare ale localităţilor, sistemelor de canalizare exterioară ale obiectelor de construire individuală, clădirilor administrativ-sociale și ale obiectelor ce evacuează ape uzate, caracterizîndu-se ca apă menajeră de uz casnic.

Elaboratorul

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C 01

A fost înlocuit de

Ediție

2017

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.02:2016; NCM C.01.04-2005; NCM C.02.02:2016; NCM C.04.02:2017; NCM E.04.04:2016; NCM F.01.03-2009; NCM F.03.02-2005; NCM G.03.02:2015; CP E.04.03-2005 CP F.01.02-2008; CP G.03.07:2016; СНиП 2.02.01-83; СНиП 2.04.02-84; СНиП 2.09.04-87; СНиП II-7-81; SM EN 752:2017; SM EN 50160:2014; SM SR 10898:2011; SM SR EN 1085:2011; SM SR EN 12255-1:2012; SM SR EN 12255-3:2012; SM SR EN 12255-4:2012; SM SR EN 12255-7:2012; SM SR EN 12255-8:2012; SM SR EN 12255-9:2012; SM SR EN 12255-10:2012; SM SR EN 12255-12:2012; SM SR EN 12255-14:2012; SM SR EN ISO 3506-1:2014; SM SR EN ISO 3506-2:2014; SM SR EN ISO 3506-3:2014

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.140.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 382 din 19 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 18-26, art. 44), cu aplicare din 19 ianuarie 2018.
Clasificare

Grupa

G03

Inlocuiește

NCM G.03.01:2012

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ este destinat pentru proiectarea stațiilor de epurare noi construite şi reconstruite, cu capacitatea de până la 5000 m3/zi, inclusiv a sistemelor de canalizare ale localităţilor, sistemelor de canalizare exterioară ale obiectelor de construire individuală, clădirilor administrativ-sociale și ale obiectelor ce evacuează ape uzate, caracterizîndu-se ca apă menajeră de uz casnic.
Emitent

Elaboratorul

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C 01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2017

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.02:2016; NCM C.01.04-2005; NCM C.02.02:2016; NCM C.04.02:2017; NCM E.04.04:2016; NCM F.01.03-2009; NCM F.03.02-2005; NCM G.03.02:2015; CP E.04.03-2005 CP F.01.02-2008; CP G.03.07:2016; СНиП 2.02.01-83; СНиП 2.04.02-84; СНиП 2.09.04-87; СНиП II-7-81; SM EN 752:2017; SM EN 50160:2014; SM SR 10898:2011; SM SR EN 1085:2011; SM SR EN 12255-1:2012; SM SR EN 12255-3:2012; SM SR EN 12255-4:2012; SM SR EN 12255-7:2012; SM SR EN 12255-8:2012; SM SR EN 12255-9:2012; SM SR EN 12255-10:2012; SM SR EN 12255-12:2012; SM SR EN 12255-14:2012; SM SR EN ISO 3506-1:2014; SM SR EN ISO 3506-2:2014; SM SR EN ISO 3506-3:2014

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.140.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

68

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

19/12/2017

Data punerii in aplicare

19/01/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

68

Clasificare normativ

NCM