NCM G.03.03:2015

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/11/2015

Data punerii in aplicare

27/11/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

154

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor nr. 124 din 18.11.2015, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, № 317-323 din 27.11.2015 art. nr. 2267), cu aplicare din 27.11.2015.

Grupa

G03

Inlocuiește

СНиП 2.04.01-85

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Normativ în construcții se referă la sistemele interioare de alimen-tare cu apă rece și caldă, canalizarea apelor menajere, industriale și meteorice a clădirilor și edificiilor de diferite destinații cu înălțimea până la 75 metri.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 09

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения; СНиП 2.08.01-89 Жилые здания; СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование; СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация; NCM Е.03.03-2003 Dotarea clădirilor și instalațiilor cu sisteme automate de semnalizare și stingere a incendiilor; NCM E.03.02-2001 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor; NCM G.04.07-2006 Rețele termice; NCM С.04.03-2005 Învelitori. Norme de proiectare; NRS 35-03-67:2004 Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.60
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor nr. 124 din 18.11.2015, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, № 317-323 din 27.11.2015 art. nr. 2267), cu aplicare din 27.11.2015.
Clasificare

Grupa

G03

Inlocuiește

СНиП 2.04.01-85

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Normativ în construcții se referă la sistemele interioare de alimen-tare cu apă rece și caldă, canalizarea apelor menajere, industriale și meteorice a clădirilor și edificiilor de diferite destinații cu înălțimea până la 75 metri.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 09
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения; СНиП 2.08.01-89 Жилые здания; СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование; СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация; NCM Е.03.03-2003 Dotarea clădirilor și instalațiilor cu sisteme automate de semnalizare și stingere a incendiilor; NCM E.03.02-2001 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor; NCM G.04.07-2006 Rețele termice; NCM С.04.03-2005 Învelitori. Norme de proiectare; NRS 35-03-67:2004 Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.60

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

154

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/11/2015

Data punerii in aplicare

27/11/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

154

Clasificare normativ

NCM