NCM G.04.04-2006

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

01/11/2006

Data punerii in aplicare

01/01/2007

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

38

Clasificare normativ

NCM

Statutul

Înlocuit

Publicat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului prin ordinul nr. 58 din 1 noiembrie 2006, cu aplicare din 1 ianuarie 2007.

Grupa

G04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentului document nornativ se extind asupra proiectării, construcţiei şi exploatării sistemelor de alimentare cu căldură pe apartamente cu termogeneratoare menajere pe baza gazelor combustibile cu camere de ardere închise în clădirile de locuit noi şi reconstruite, cu înălţimea până la 10 etaje inclusiv (nu mai sus de 28 m), în acelaşi număr cu încăperi ne locuibile încorporate, cu destinaţie publică.

Elaboratorul

de ing. N. Eremencov, ing. I. Safonov (Republica Moldova, Chişinău), ing. A. Bogacenkova (Rusia, Moscova)

Organul care a aprobat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului

Comitet

CT-C G.01

A fost înlocuit de

NCM G.04.04-2012

Ediție

2006

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.04.01-85; СНиП 3.05.01-85; NCM E.03.02-2001; NCM A.07.05-2006; NCM E.04.01-2006; NCM E.04.02-2006; МСН 3.02.04-2004; МСН 3.02.03-2002; NCM G.04.06-2006; NCM G.02.03-2006; NCM G.05.01-2005; ГОСТ 19431-84; ГОСТ 23172-78; ГОСТ 30494-96; ГОСТ Р 50571.3-94; НБП 88-2001; НБП 104-2003; ПБ 12-529-03; СН 2.2.4/2.1.8.566-96

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.40,91.140.10.
Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului prin ordinul nr. 58 din 1 noiembrie 2006, cu aplicare din 1 ianuarie 2007.
Clasificare

Grupa

G04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentului document nornativ se extind asupra proiectării, construcţiei şi exploatării sistemelor de alimentare cu căldură pe apartamente cu termogeneratoare menajere pe baza gazelor combustibile cu camere de ardere închise în clădirile de locuit noi şi reconstruite, cu înălţimea până la 10 etaje inclusiv (nu mai sus de 28 m), în acelaşi număr cu încăperi ne locuibile încorporate, cu destinaţie publică.
Emitent

Elaboratorul

de ing. N. Eremencov, ing. I. Safonov (Republica Moldova, Chişinău), ing. A. Bogacenkova (Rusia, Moscova)

Organul care a aprobat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului

Comitet

CT-C G.01
Altele

A fost înlocuit de

NCM G.04.04-2012

Ediție

2006

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.04.01-85; СНиП 3.05.01-85; NCM E.03.02-2001; NCM A.07.05-2006; NCM E.04.01-2006; NCM E.04.02-2006; МСН 3.02.04-2004; МСН 3.02.03-2002; NCM G.04.06-2006; NCM G.02.03-2006; NCM G.05.01-2005; ГОСТ 19431-84; ГОСТ 23172-78; ГОСТ 30494-96; ГОСТ Р 50571.3-94; НБП 88-2001; НБП 104-2003; ПБ 12-529-03; СН 2.2.4/2.1.8.566-96

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.40,91.140.10.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

38

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

01/11/2006

Data punerii in aplicare

01/01/2007

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

38

Clasificare normativ

NCM