NCM G.04.04-2012/A1:2018

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

04/06/2018

Data punerii in aplicare

08/06/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

4

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 278 din 04.06.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 183-194, art. 856), cu aplicare din 08 iunie 2018.

Grupa

G04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Documentul normativ în construcții NCM G.04.04-2012 ”Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos” se modifică și se expune.

Elaboratorul

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C 11

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

SM EN 15502-2-2:2017;SM EN 15502-2-1+A1:2017;SM SR EN 15287-2:2011

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 278 din 04.06.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 183-194, art. 856), cu aplicare din 08 iunie 2018.
Clasificare

Grupa

G04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Documentul normativ în construcții NCM G.04.04-2012 ”Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos” se modifică și se expune.
Emitent

Elaboratorul

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C 11
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

SM EN 15502-2-2:2017;SM EN 15502-2-1+A1:2017;SM SR EN 15287-2:2011

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

4

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

04/06/2018

Data punerii in aplicare

08/06/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

4

Clasificare normativ

NCM

Cuvinte cheie