NCM G.04.04-2012

Informații generale

Modificări

2

Data aprobării

15/04/2013

Data punerii in aplicare

01/07/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

37

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr. 47 din 15 aprilie 2013, cu aplicare din 01 iulie 2013.

Grupa

G04

Inlocuiește

NCM G.04.04-2006

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

NCM G.04.04-2012/A1:2018
04/06/2018
NCM G.04.04-2012/А2:2021
08/02/2021

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ NCM G.04.04–2012 „Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos” reprezintă revizuirea normativului naţional NCM G.04.04–2006 „Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos” pe care îl înlocuieşte.

Elaboratorul

IP „GAZPROIECT” S.A.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 10 / CT-C 11

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.01.08-2012; NCM E.03.02-2001 (МСН 2.02.01-97); NCM E.03.03-2003; NCM Е.03.05-2004; NCM E.04.01-2006 (MCH 2.04-02-2004); NCM E.04.02-2006 (MCH 2.04-03-2005)NCM; G.05.01-2012 (MCH 4.03-01-2003); CP G.05.01-2008(MCП 4.03.101-2008); RT DSE 1.01-2005; СНиП 2.01.01-82; СНиП 2.04.01-85; СНиП 2.04.05-91; СНиП 3.05.01-85;NRS 34-04-71:2005; NRS 35-04-09:2002; ОНД-86ПУЭ; ГОСТ 30494-96

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.40, 91.140.10.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr. 47 din 15 aprilie 2013, cu aplicare din 01 iulie 2013.
Clasificare

Grupa

G04

Inlocuiește

NCM G.04.04-2006

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

NCM G.04.04-2012/A1:2018
04/06/2018
NCM G.04.04-2012/А2:2021
08/02/2021

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ NCM G.04.04–2012 „Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos” reprezintă revizuirea normativului naţional NCM G.04.04–2006 „Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos” pe care îl înlocuieşte.
Emitent

Elaboratorul

IP „GAZPROIECT” S.A.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 10 / CT-C 11
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.01.08-2012; NCM E.03.02-2001 (МСН 2.02.01-97); NCM E.03.03-2003; NCM Е.03.05-2004; NCM E.04.01-2006 (MCH 2.04-02-2004); NCM E.04.02-2006 (MCH 2.04-03-2005)NCM; G.05.01-2012 (MCH 4.03-01-2003); CP G.05.01-2008(MCП 4.03.101-2008); RT DSE 1.01-2005; СНиП 2.01.01-82; СНиП 2.04.01-85; СНиП 2.04.05-91; СНиП 3.05.01-85;NRS 34-04-71:2005; NRS 35-04-09:2002; ОНД-86ПУЭ; ГОСТ 30494-96

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.40, 91.140.10.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

37

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

2

Data aprobării

15/04/2013

Data punerii in aplicare

01/07/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

37

Clasificare normativ

NCM