NCM G.04.07:2014

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

31/12/2014

Data punerii in aplicare

01/04/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

139

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 202 din 31.12..2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 22-28, art. 131), cu aplica-re din 01 aprilie 2015.

Grupa

G04

Inlocuiește

NCM G.04.07-2006

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentele normative stabilesc cerinţe la proiectarea reţelelor termice, construcţiilor pe reţelele termice în conexiune cu toate elementele sistemului de alimentare centralizatcu energie termică.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 10 G

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.02.02-2004 Clădiri de producţie; NCM D.03.01-2006 Căile ferate cu ecartamentul 1520mm; NCM E.03.02-2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor; NCM E.03.04-2004 Determinarea categoriilor de pericol de explozie – incendiu şi de incendiu a încăperilor şi clădirilor; NCM E.04.02-2006 Protecţia contra zgomotului; NCM E.04.01-2006 Protecţia termică a clădirilor1; NCM F.01.03-2009 Reguli de execuţie, controlul calităţii şi recepţia terenurilor de fundare şi funda- ţiilor; NCM G.04.03-99 Proiectarea şi executarea reţelelor termice subterane fără canal din conducte preizolate cu poliuretan expandat şi manta din polietilenă; NCM G.04.08-2006 Izolaţia termică a utilajului şi a conductelor; СР D.03.01-2009 Căile ferate cu ecartamentul 1520mm; CP F.01.02-2008 Proiectarea şi construcţia temeliilor şi fundaţiilor pentru clădiri şi instalaţii; CP G.04.05-2006 Proiectarea izolaţiei termice a utilajului şi a conductelor; СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий; СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция, кондиционирование; СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий; СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции; SMGOST 30494:2014 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях; SM SR EN ISO 13790:2011 Perfomanţa energetică a clădirilor. Calcul consumului de energie pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor; SM SR EN 15232:2011 Performanţa energetică a clădirilor. Impact al automatizării, controlului şi ma- nagementului tehnic al clădirii; SM SR EN 15316-1:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentulor instalaţiei. Partea 1: Generalităţi; SM SR EN 15316-3-1:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentulor instalaţiei. Partea 3-1: Instalaţii de preparare a apei calde menajere, caracterizarea necesarului (cerinţe referitoare la consum); SM SR EN 15603:2011 Performanţa energetică a clădirilor. Consum total de energie şi definirea eva- luărilor energetice; GOST 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм; GOST 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм; GOST 23120-78 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия; GOST 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.40
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 202 din 31.12..2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 22-28, art. 131), cu aplica-re din 01 aprilie 2015.
Clasificare

Grupa

G04

Inlocuiește

NCM G.04.07-2006

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentele normative stabilesc cerinţe la proiectarea reţelelor termice, construcţiilor pe reţelele termice în conexiune cu toate elementele sistemului de alimentare centralizatcu energie termică.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 10 G
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.02.02-2004 Clădiri de producţie; NCM D.03.01-2006 Căile ferate cu ecartamentul 1520mm; NCM E.03.02-2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor; NCM E.03.04-2004 Determinarea categoriilor de pericol de explozie – incendiu şi de incendiu a încăperilor şi clădirilor; NCM E.04.02-2006 Protecţia contra zgomotului; NCM E.04.01-2006 Protecţia termică a clădirilor1; NCM F.01.03-2009 Reguli de execuţie, controlul calităţii şi recepţia terenurilor de fundare şi funda- ţiilor; NCM G.04.03-99 Proiectarea şi executarea reţelelor termice subterane fără canal din conducte preizolate cu poliuretan expandat şi manta din polietilenă; NCM G.04.08-2006 Izolaţia termică a utilajului şi a conductelor; СР D.03.01-2009 Căile ferate cu ecartamentul 1520mm; CP F.01.02-2008 Proiectarea şi construcţia temeliilor şi fundaţiilor pentru clădiri şi instalaţii; CP G.04.05-2006 Proiectarea izolaţiei termice a utilajului şi a conductelor; СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий; СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция, кондиционирование; СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий; СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции; SMGOST 30494:2014 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях; SM SR EN ISO 13790:2011 Perfomanţa energetică a clădirilor. Calcul consumului de energie pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor; SM SR EN 15232:2011 Performanţa energetică a clădirilor. Impact al automatizării, controlului şi ma- nagementului tehnic al clădirii; SM SR EN 15316-1:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentulor instalaţiei. Partea 1: Generalităţi; SM SR EN 15316-3-1:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentulor instalaţiei. Partea 3-1: Instalaţii de preparare a apei calde menajere, caracterizarea necesarului (cerinţe referitoare la consum); SM SR EN 15603:2011 Performanţa energetică a clădirilor. Consum total de energie şi definirea eva- luărilor energetice; GOST 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм; GOST 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм; GOST 23120-78 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия; GOST 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.40

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

139

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

31/12/2014

Data punerii in aplicare

01/04/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

139

Clasificare normativ

NCM