NCM G.04.08:2018

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

15/10/2018

Data punerii in aplicare

02/11/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

90

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 488 din 15.10.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 410-415, art. 1603), cu aplicare din 02 noiembrie 2018.

Grupa

G04

Inlocuiește

NCM G.04.08-2006

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Normativ în Construcții trebuie respectat la proiectarea izolației termice a suprafeţei exterioare a utilajului, a conductelor, a conductelor de gaze și conductelor de aer, amplasate în clădiri, în construcții şi în exteriorul clădirilor (la aer liber) cu temperatura substanţelor ce se conţin de la minus 180 până la 600 оC, inclusiv şi a conductelor reţelelor termice privind toate metodele de pozare şi conductele cu încălzire prin abur și apă prin intermediul sateliților.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C 10 G

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

NCM G.04.07:2014; CP G.04.05:2017; СНиП 2.04.05-91; СНиП 2.01.01-82; SM EN 1363-1:2016; SM EN 14303:2017; SM SR EN 13501-3+A1:2012; SM SR EN ISO 7345:2012; SM SR EN ISO 8497:2013; SM SR EN ISO 9229:2011; SM SR EN ISO 9251:2011; SM SR EN ISO 12241:2011

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.40
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 488 din 15.10.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 410-415, art. 1603), cu aplicare din 02 noiembrie 2018.
Clasificare

Grupa

G04

Inlocuiește

NCM G.04.08-2006

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Normativ în Construcții trebuie respectat la proiectarea izolației termice a suprafeţei exterioare a utilajului, a conductelor, a conductelor de gaze și conductelor de aer, amplasate în clădiri, în construcții şi în exteriorul clădirilor (la aer liber) cu temperatura substanţelor ce se conţin de la minus 180 până la 600 оC, inclusiv şi a conductelor reţelelor termice privind toate metodele de pozare şi conductele cu încălzire prin abur și apă prin intermediul sateliților.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C 10 G
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

NCM G.04.07:2014; CP G.04.05:2017; СНиП 2.04.05-91; СНиП 2.01.01-82; SM EN 1363-1:2016; SM EN 14303:2017; SM SR EN 13501-3+A1:2012; SM SR EN ISO 7345:2012; SM SR EN ISO 8497:2013; SM SR EN ISO 9229:2011; SM SR EN ISO 9251:2011; SM SR EN ISO 12241:2011

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.40

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

90

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

15/10/2018

Data punerii in aplicare

02/11/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

90

Clasificare normativ

NCM