NCM G.05.02-2011

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

26/10/2011

Data punerii in aplicare

01/01/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

49

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr.101 din 26.10.2011, cu aplicare din 01 ianuarie 2012 (Monitorul Oficial Nr. 187-191 art. 1724 din 04.11.2011).

Grupa

G05

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ se aplică la proiectarea obiectelor noi şi la reconstrucţia celor existente ale staţiilor de alimentare a autovehiculelor cu gaze, posturilor de alimentare a autovehiculelor cu gaze şi monoblocurilor de alimentare a autovehiculelor cu gaze şi prevede cerinţele de securitate, înaintate către procesele tehnologice şi utilajul, clădirile şi instalaţiile, destinate pentru recepţionarea, păstrarea şi alimentarea mijloacelor de transport cu hidrocarburi gazoase lichifeate.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 11

A fost înlocuit de

Ediție

2011

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.04.02-2005; NCM F.02.02-2006; NCM F.03.02-2005; NCM G.04.07-2006; NCM G.05.01-2006; CP F.01.01-2007; CP F.01.02-2008; СНиП 2.01.07-85; СНиП 2.03.11-85; СНиП 2.04.01-85; СНиП 2.04.02-84; СНиП II-7-81; ГОСТ 9.602; ГОСТ 9544; ОНД-86 RT DSE 1-01-2005

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.10
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr.101 din 26.10.2011, cu aplicare din 01 ianuarie 2012 (Monitorul Oficial Nr. 187-191 art. 1724 din 04.11.2011).
Clasificare

Grupa

G05

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ se aplică la proiectarea obiectelor noi şi la reconstrucţia celor existente ale staţiilor de alimentare a autovehiculelor cu gaze, posturilor de alimentare a autovehiculelor cu gaze şi monoblocurilor de alimentare a autovehiculelor cu gaze şi prevede cerinţele de securitate, înaintate către procesele tehnologice şi utilajul, clădirile şi instalaţiile, destinate pentru recepţionarea, păstrarea şi alimentarea mijloacelor de transport cu hidrocarburi gazoase lichifeate.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 11
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2011

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.04.02-2005; NCM F.02.02-2006; NCM F.03.02-2005; NCM G.04.07-2006; NCM G.05.01-2006; CP F.01.01-2007; CP F.01.02-2008; СНиП 2.01.07-85; СНиП 2.03.11-85; СНиП 2.04.01-85; СНиП 2.04.02-84; СНиП II-7-81; ГОСТ 9.602; ГОСТ 9544; ОНД-86 RT DSE 1-01-2005

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.10

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

49

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

26/10/2011

Data punerii in aplicare

01/01/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

49

Clasificare normativ

NCM