NCM K.01.01:2015

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/11/2015

Data punerii in aplicare

01/01/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

59

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor nr. 127 din 18.11.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, № 317-323 din 27.11.2015 art. nr. 2270), cu aplicare din 01.01.2016.

Grupa

K01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ stabileşte termenii de specialitate şi definițiile lor, legați de subiectul ascensoare, utilizate în clădiri şi construcții.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 14

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

La elaborarea documentul normativ au fost luate în considerare prevederile Directivei europene 95/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 iunie 1995 de apropiere a legislațiilor state-lor membre referitoare la ascensoare.

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.90
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor nr. 127 din 18.11.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, № 317-323 din 27.11.2015 art. nr. 2270), cu aplicare din 01.01.2016.
Clasificare

Grupa

K01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ stabileşte termenii de specialitate şi definițiile lor, legați de subiectul ascensoare, utilizate în clădiri şi construcții.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 14
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

La elaborarea documentul normativ au fost luate în considerare prevederile Directivei europene 95/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 iunie 1995 de apropiere a legislațiilor state-lor membre referitoare la ascensoare.

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.90

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

59

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/11/2015

Data punerii in aplicare

01/01/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

59

Clasificare normativ

NCM