NCM L.01.01-2005

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

02/12/2004

Data punerii in aplicare

01/01/2005

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

64

Clasificare normativ

NCM

Statutul

Înlocuit

Publicat

Directorul general al Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului prin ordinul nr. 188 din 2 decembrie 2004, cu aplicare din 1 ianuarie 2005.

Grupa

L01

Inlocuiește

СНиП IV-1-1-82; СНиП IV-1-16-82; СН 6-71

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ în construcţii stabileşte scopurile principale, principiile şi structura generală a sistemului de formare a preţurilor în construcţii, condiţiile pentru documentele normative de deviz, conţinutul, structura, stilul de redactare şi prezentare, modul de elaborare, aprobare şi aplicare.

Elaboratorul

Institutul Naţional de Cercetări şi proiectări INCP „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C L.01

A fost înlocuit de

NCM L.01.01-2005

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-99;NCM A.01.02-96 ;NCM A.01.03-96 ;NCM A.01.04-96 ;S.N.C. 11 ;CH 528-80 ;CP L.01.01-2001 ;CP L.01.02-2000 ;CP L.01.03-2000 ;CP L.01.04-2000 ;CP L.01.05-2001 ;NCM L.01.03-2001 ;NCM L.01.04-2001

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.
Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Directorul general al Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului prin ordinul nr. 188 din 2 decembrie 2004, cu aplicare din 1 ianuarie 2005.
Clasificare

Grupa

L01

Inlocuiește

СНиП IV-1-1-82; СНиП IV-1-16-82; СН 6-71

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ în construcţii stabileşte scopurile principale, principiile şi structura generală a sistemului de formare a preţurilor în construcţii, condiţiile pentru documentele normative de deviz, conţinutul, structura, stilul de redactare şi prezentare, modul de elaborare, aprobare şi aplicare.
Emitent

Elaboratorul

Institutul Naţional de Cercetări şi proiectări INCP „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C L.01
Altele

A fost înlocuit de

NCM L.01.01-2005

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-99;NCM A.01.02-96 ;NCM A.01.03-96 ;NCM A.01.04-96 ;S.N.C. 11 ;CH 528-80 ;CP L.01.01-2001 ;CP L.01.02-2000 ;CP L.01.03-2000 ;CP L.01.04-2000 ;CP L.01.05-2001 ;NCM L.01.03-2001 ;NCM L.01.04-2001

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

64

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

02/12/2004

Data punerii in aplicare

01/01/2005

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

64

Clasificare normativ

NCM