NCM L.01.01-2012

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

04/03/2013

Data punerii in aplicare

22/03/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

154

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin ordinul nr. 34 din 04.03.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 60-63, art. 333).

Grupa

L01

Inlocuiește

NCM L.01.01-2005

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ în construcţii stabileşte scopurile principale, principiile şi structura generală a Sistemului de formare a preţurilor în construcţii, condiţiile pentru documentele normative de deviz, conţinutul, structura, stilul de redactare şi prezentare, modul de elaborare, aprobare şi aplicare.

Elaboratorul

ing. V. Dubova, ing. M. Belscaia, ing. L. Kupţova

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 15

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.02-96; NCM A.01.03-96; NCM A.01.04-96; CH 528-80; CP L.01.01-2012; CP L.01.02-2012; CP L.01.03-2012; CP L.01.04-2012; CP L.01.05-2012; CP L.01.06-2005; CP L.01.07-2012; CP L.01.08-2012; NCM L.02.05-2012; NCM L.02.06-2012; S.N.C. 11S.N.C. 16

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin ordinul nr. 34 din 04.03.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 60-63, art. 333).
Clasificare

Grupa

L01

Inlocuiește

NCM L.01.01-2005

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ în construcţii stabileşte scopurile principale, principiile şi structura generală a Sistemului de formare a preţurilor în construcţii, condiţiile pentru documentele normative de deviz, conţinutul, structura, stilul de redactare şi prezentare, modul de elaborare, aprobare şi aplicare.
Emitent

Elaboratorul

ing. V. Dubova, ing. M. Belscaia, ing. L. Kupţova

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 15
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.02-96; NCM A.01.03-96; NCM A.01.04-96; CH 528-80; CP L.01.01-2012; CP L.01.02-2012; CP L.01.03-2012; CP L.01.04-2012; CP L.01.05-2012; CP L.01.06-2005; CP L.01.07-2012; CP L.01.08-2012; NCM L.02.05-2012; NCM L.02.06-2012; S.N.C. 11S.N.C. 16

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

154

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

04/03/2013

Data punerii in aplicare

22/03/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

154

Clasificare normativ

NCM