NCM L.01.03-2001

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

28/02/2002

Data punerii in aplicare

01/03/2002

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

13

Clasificare normativ

NCM

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului prin ordinul nr. 40 din 28 februarie 2002, cu aplicare din 1 martie 2002.

Grupa

L01

Inlocuiește

СНиП IV-9-82

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ stabileşte normele de deviz pentru determinarea cheltuielilor de construire a clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii prevăzute în lista de titluri, care se includ în devizele generale ale obiectivelor de investiţii.

Elaboratorul

econ. E. Vulpe, ing. L. Kupţova

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C L.01

A fost înlocuit de

NCM L.02.05-2012

Ediție

2001

Normativul de baza

Referințe normative

CP L.01.01-2001;CP L.01.03-2000

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.
Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului prin ordinul nr. 40 din 28 februarie 2002, cu aplicare din 1 martie 2002.
Clasificare

Grupa

L01

Inlocuiește

СНиП IV-9-82

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ stabileşte normele de deviz pentru determinarea cheltuielilor de construire a clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii prevăzute în lista de titluri, care se includ în devizele generale ale obiectivelor de investiţii.
Emitent

Elaboratorul

econ. E. Vulpe, ing. L. Kupţova

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C L.01
Altele

A fost înlocuit de

NCM L.02.05-2012

Ediție

2001

Normativul de baza

Referințe normative

CP L.01.01-2001;CP L.01.03-2000

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

13

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

28/02/2002

Data punerii in aplicare

01/03/2002

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

13

Clasificare normativ

NCM