NCM M.01.01:2016

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

22/11/2016

Data punerii in aplicare

01/03/2017

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

36

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 137 din 22.11.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 441-451, art. 2099), cu aplicare 01.03.2017.

Grupa

M01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ stabileşte cerințe minime de performanță energetică a clădirilor.

Elaboratorul

„Centrul de Inginerie, Economie şi Management în Construcţii” S.R.L.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 12

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-2012;NCM E.04.01-2006;NCM E.04.03-2008;NCM M.01.02:2016;SM SR EN 1154:2010;SM EN 1434;SM EN ISO 4064;SM SR EN 12152:2011;SM SR EN 12207:2011;SM SR EN 13779:2011;SM SR EN ISO 13790:2011;SM CEN/TR 14788:2016;SM SR EN 15193:2011;SM EN 15232:2016;SM SR EN 15459:2011

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.120.01, 91.120.10
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 137 din 22.11.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 441-451, art. 2099), cu aplicare 01.03.2017.
Clasificare

Grupa

M01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ stabileşte cerințe minime de performanță energetică a clădirilor.
Emitent

Elaboratorul

„Centrul de Inginerie, Economie şi Management în Construcţii” S.R.L.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 12
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-2012;NCM E.04.01-2006;NCM E.04.03-2008;NCM M.01.02:2016;SM SR EN 1154:2010;SM EN 1434;SM EN ISO 4064;SM SR EN 12152:2011;SM SR EN 12207:2011;SM SR EN 13779:2011;SM SR EN ISO 13790:2011;SM CEN/TR 14788:2016;SM SR EN 15193:2011;SM EN 15232:2016;SM SR EN 15459:2011

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.120.01, 91.120.10

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

36

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

22/11/2016

Data punerii in aplicare

01/03/2017

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

36

Clasificare normativ

NCM