NCM M.01.03:2016

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

26/12/2016

Data punerii in aplicare

14/07/2017

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

47

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 162 din 26.12.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251, art. 1251), cu aplicare 14. 07 2017.

Grupa

M01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Normativ în construcții stabilește termeni și definiții utilizați în domeniul performanței energetice a clădirilor.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 12

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

Nu se aplică.

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 162 din 26.12.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251, art. 1251), cu aplicare 14. 07 2017.
Clasificare

Grupa

M01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Normativ în construcții stabilește termeni și definiții utilizați în domeniul performanței energetice a clădirilor.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 12
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

Nu se aplică.

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

47

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

26/12/2016

Data punerii in aplicare

14/07/2017

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

47

Clasificare normativ

NCM