R.01.03:2018

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

13/12/2018

Data punerii in aplicare

13/12/2018

Disponibilitate

Limba

RO

Numărul de pagini

30

Clasificare normativ

R

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 591 din 13 decembrie 2018.

Grupa

A01

Inlocuiește

NCM A.01.03-96

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Regulament stabilește modul de elaborare, revizuire, modificare, avizare, aprobare şi anulare a documentelor normative în construcții.

Elaboratorul

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.01:2018;NCM A.01.02:2016;R.01.04-2018;NCM A.01.05-2018;NCM A.01.06:2016;R.01.07-2018;NCM A.01.08:2017;NCM A.01.09-2013;NCM A.01.11-2015;NCM A.01.12:2015;NCM A.01.13:2014;NCM A.01.14:2015;NCM A.07.02-2012;NCM A.07.05:2015;SM SR EN 45020:2012

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 591 din 13 decembrie 2018.
Clasificare

Grupa

A01

Inlocuiește

NCM A.01.03-96

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Regulament stabilește modul de elaborare, revizuire, modificare, avizare, aprobare şi anulare a documentelor normative în construcții.
Emitent

Elaboratorul

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.01:2018;NCM A.01.02:2016;R.01.04-2018;NCM A.01.05-2018;NCM A.01.06:2016;R.01.07-2018;NCM A.01.08:2017;NCM A.01.09-2013;NCM A.01.11-2015;NCM A.01.12:2015;NCM A.01.13:2014;NCM A.01.14:2015;NCM A.07.02-2012;NCM A.07.05:2015;SM SR EN 45020:2012

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Disponibilitate

Limba

RO

Numărul de pagini

30

Clasificare normativ

R

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

13/12/2018

Data punerii in aplicare

13/12/2018

Disponibilitate

Limba

RO

Numărul de pagini

30

Clasificare normativ

R

Cuvinte cheie