abilitare

Procedura de organizare și funcționare a grupelor specializate Процедура по организации и функционированию специализированных групп The procedure of organization and operation of specialized groups

Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de evaluări tehnice în construcții și a grupelor specializate Процедура по уполномочиванию органов по разработке технических оценок в строительстве и специализированных группах Empowerment procedure of the issuing of technical assessment bodies and groups specializing in construction

Ultimele normative aprobate