aducțiune

Proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă potabilă, cu un debit sub 200 m3/zi, pentru localități de până la 3000 locuitori Проектирование и строительство наружных систем питьевого водоснабжения, потреблением менее 200 м3/сутки, для населен- ных пунктов численностью до 3000 человек Design and construction of outdoor drinking water supply

Ultimele normative aprobate