alimentare cu energie electrică a clădirilor

Proiectarea şi montarea instalațiilor electrice în clădirile locative şi sociale Проектирование и монтаж элек- троустановок жилых и обществен-ных зданий Design and installation of electrical installations in residential and public buildings

Ultimele normative aprobate