alpinism utilitar

Executarea lucrărilor de construcții prin metoda alpinismului utilitar folosind tehnica accesului pe coardă Выполнение строительных работ методом промышленного альпинизма при помощи веревки Execution of construction work by rope access method

Executatea și recepția construcțiilor. Executarea lucrărilor de construcții la înălțime. Cerinţe generale de securitate Производство и приемка строительных работ. Выполнение строительных работ на высоте. Общие требования безопасности Execution and reception of building works. Execution of construction and assembly work at height. General safety requirements

Ultimele normative aprobate