arie

Standard de performanță în clădiri. Definirea și calcularea indicatorilor de arie și volum Стандарт технических характеристик в строительстве. Определение и расчет показателей площади и обьема Performance standards in building; Definition and calculation of area and space indicators;

Cuvinte cheie

Ultimele normative aprobate