avizare

Clădiri şi construcții publice Общественные здания и сооружения Public buildings

Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului Положение о составе, методологии разработки, согласования и утверждения документации по градостроительству и обустройству территорий Instruction on the contents, methodological principles of elaboration and approval ofthe urban and spatial planning documentations.

Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului Инструкция о составе, методологии разработки, согласования и утверждения документации по градостроительству и обустройству территории Instruction on the contents, elaboration, coordonation and approval of the urban and spatial planning documentations

Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale Планировка и застройка городских и сельских поселений Town Plannig. Layout and development of town and country settlements

Infrastructura socială. Parcaje Инфраструктура. Стоянки автомобилей Social infrastructure. Parking of cars

Sistematizarea teritoriului și a localităților. Terminologie Планирование территорий и поселений. Терминология Territorial and settlements planning Terminology

Ultimele normative aprobate