beton armat

Calcul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcții din beton armat şi beton precomprimat Расчет, проектирование и методика изготовления элементов из обычного и преднапряженного железобетона Calculation, designing and methods of production of elements from reinforced and prestressed concrete

Calcul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcții din beton armat şi beton precomprimat Расчет, проектирование и методика изготовления элементов из обычного и преднапряженного железобетона Calculation, designing and methods of production of elements from reinforced andprestressed concrete

Calcul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcții din beton armat şi beton precomprimat Расчет, проектирование и методика изготовления элементов из обычного и преднапряженного железобетона Calculation, designing and methods of production of elements from reinforced and prestressed concrete

Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Executarea, controlul calității şi recepția Изделия из бетона, железобетона и предварительно – напряженного железобетона. Производство, контроль качества и приемка Produscts from concrete, ferro-concrete and preliminary-strained ferro-concrete. Manufacture, quality assurance and acceptane

Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor Проектирование противокоррозийной защиты строительных конструкций Protection of building designs and constructions against corrosion

Ultimele normative aprobate