Caracteristici hidrologice

Determinarea caracteristicilor hidrologice principale de calcul Определение основных расчетных гидрологических характеристик Determination of design hydrilogical performance

Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova Определение гидрологических характеристик для условий Республики Молдова Definition of hydrological characteristics for conditions of the Republic of Moldova

Ultimele normative aprobate