cerinţe

Construcţii civile. Proiectarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii Гражданские здания. Проектирование зданий детских садов Civil buildings. Design of the buildings for kindergartens

Accesibilitatea clădirilor şi construcţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения General requirements for buildings and facilities for security against accidents in their use and availability for limited mobility people

Ultimele normative aprobate