clădiri

Determinarea categoriilor de pericol de explozie – incendiu şi de incendiu a încăperilor şi clădirilor Определение категорий помеще- ний и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности Detrmination of categories of rooms and buildings on explosion and fire hazard

Lăcașe ortodoxe. Reguli de proiectare Храмы православные. Правила проектирования Orthodox temples. Rules of architectural design

Ultimele normative aprobate