comitet tehnic; document normativ; reglementare tehnică în construcții; elaborare; întreținere; revizuire; modificare; armonizare; examinare; expertizarea documentelor normative

Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Structura şi modul de lucru ale Comitetelor Tehnice Принципы и методология нормирования в строительстве. Структура и порядок работы Технических Комитетов Principles and methodology of regulation in construction. Technical Committee structure and working procedures

Ultimele normative aprobate