comunale

Deservirea tehnică, reparația şi reconstrucția clădirilor de locuit, comunale şi social–culturale Техническое обслуживание, ремонт и реконструкция жилых зданий и зданий коммунального и сoциально- культурного назначения Maintenance, repair and reconstruction of the houses, of comunal, social and cultural buildings.

Ultimele normative aprobate