conducte de cupru

Proiectarea şi montarea sistemelor interioare de alimentare cu apă şi încălzire a clădirilor din ţevi de cupru Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб Design and installation of pipelines for internal cold, hot water supply and heating systems made of cooper pipe

Ultimele normative aprobate