confort termic

Procedura de inspecție a sistemelor de climatizare din clădiri Процедура обследования систем кондиционирования воздуха в зданиях The procedure for inspection of air conditioning systems in buildings

Ultimele normative aprobate