confort

Proiectarea clădirilor şi construcţiilor cu considerarea accesibilităţii pentru persoane cu dizabilităţi. Prevederi generale Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения Design of waterproofing of underground parts of buildings and structures. Structural waterproofing details

Ultimele normative aprobate