construcții

Protecția anticorosivă a construcțiilor şi instalaţiilor Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии Protection of buildings designs and constructions against corrosion

Clădiri şi construcții industriale Производственные здания и сооружения Industrial buildings and constructions

Containere social-sanitare pentru dotarea șantierelor de construcții Санитарно-бытовые помещения для строительных площадок Sanitary and domestic premises for construction sites

Executarea lucrărilor geodezice în construcții Геодезические работы в строительстве Geodetic works in building

Ghidul pentru managementul proiectelor în construcții Руководство по менеджменту проектов в строительстве Project management. Guide on project management in construction

Ultimele normative aprobate