deservirea tehnică

Metodologia de calculare a tarifelor pentru deservirea tehnică, reparația blocurilor locative și închirierea locuințelor Методология расчета тарифов за техническое обслуживание, ремонт многоквартирных жилых домов и наем жилья The methodology for calculating the fees for technical service, repair of housing blocks and renting of dwellings

Ultimele normative aprobate