drumuri şi poduri

Ghid privind folosirea lianților pe bază de bitum şi cauciuc pentru construcția şi reparația îmbrăcăminţelor drumurilor (pentru uz experimental) Рекомендации по применению битумно-резиновых композицион- ных вяжущих материалов для строительства и ремонта покрытий автомобильных дорог (для опытного применения) Guide on application of bitum-rubber composite knitting materials for construction and repair of

Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității Руководство по оценке трaнспортно-эксплуатационного состояния мостовых сооружений Evaluation guidelines of the bridges traffic and service conditions

Recomandări privind proiectarea străzilor şi drumurilor din localități urbane şi rurale Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений Recommendations for the design of streets and roads of cities and rural settlements

Cuvinte cheie

Ultimele normative aprobate