evaluare

Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri și din elemente prefabricate Оценка прочности на сжатие конструкций и элементов сборного бетона в реальных условиях Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components

Material de referință, documente interpretative și actualizarea unui îndrumător pentru evaluare tehnică europeană Справочные материалы, разъяснительные документы и обновление руководства по европейским техническим оценкам Reference material, comprehension documents and updating the european technical approval guideline

Estimarea termenului de exploatare a produselor pentru construcţii în îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene, evaluări tehnice şi standarde armonizate construcţii Оценка срока службы строительной продукции в руководствах по европейским техническим оценкам, европейских технических оценках и гармонизированных стандартах Assumption of working life of construction products in guidelines for european technical approval,

Ultimele normative aprobate