examinare

Structura şi modul de lucru ale Comitetelor Tehnice Структура и порядок работы технических комитетов Technical Committee structure and working procedures

Structura şi modul de lucru ale Comitetelor Tehnice Структура и порядок работы технических комитетов Technical Committee structure and working procedures

Examinarea elementelor de construcții portante şi a terenurilor de fundații a clădirilor şi edificiilor Обследование несущих строительных конструкций и оснований зданий и сооружений Exploitation and postutilization of structures Examination of construction structures; foundation soil and foundations of buildings and structures.

Ultimele normative aprobate