hirdroizolare

Instrucțiuni privind executarea hidroizolării şi protecției anticorosive cu lacuri şi vopsele a suprafețelor interioare din beton ale rezervoarelor de apă potabilă şi industrială Положение по выполнению гидро- изоляции и противокоррозионной защиты лакокрасочными материа- лами бетона внутренней поверх- ности резервуаров для питьевой и технической воды The instruction on performance of waterproofing

Ultimele normative aprobate