îndrumător

Estimarea termenului de exploatare a produselor pentru construcţii în îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene, evaluări tehnice şi standarde armonizate construcţii Оценка срока службы строительной продукции в руководствах по европейским техническим оценкам, европейских технических оценках и гармонизированных стандартах Assumption of working life of construction products in guidelines for european technical approval,

Material de referință, documente interpretative și actualizarea unui îndrumător pentru evaluare tehnică europeană Справочные материалы, разъяснительные документы и обновление руководства по европейским техническим оценкам Reference material, comprehension documents and updating the european technical approval guideline

Ultimele normative aprobate