instalaţii

Protecția anticorosivă a construcțiilor şi instalaţiilor Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии Protection of buildings designs and constructions against corrosion

Proiectarea, montarea şi exploatarea conductelor din masă plastică în instalaţii de stingere a incendiului Проектирование , монтаж и эксплуатация пластиковых трубопроводов в установках пожаротушения Design and installation of fire-resistant plastic for the fire

Instalații automate de stingere şi semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare Автоматические установки пожа- ротушения и пожарной сигнализа- ции. Нормы проектирования Fire-extinguishing and alarm systems. Designing and regulation norms

Ultimele normative aprobate