instrucţiune-tip

Instrucțiune-tip de exploatare tehnică a reţelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей централизованных систем теплоснабжения The tipical instruction on technical explotation of thermal networks of the heating supply systems

Ultimele normative aprobate