lucrări de izolare

Executarea lucrărilor de izolare, protecție şi finisare în construcții Производство изоляционных, защитных и отделочных работ в строительстве Performance of isolation, protective and painting and decorating in construction

Ultimele normative aprobate