modificare

Structura şi modul de lucru ale Comitetelor Tehnice Структура и порядок работы технических комитетов Technical Committee structure and working procedures

Structura şi modul de lucru ale Comitetelor Tehnice Структура и порядок работы технических комитетов Technical Committee structure and working procedures

Ultimele normative aprobate